top of page

Doporučení

Dlouholetá spolupráce s Petrem Schánělem, který ošetřuje veškeré naše vizuály, tiskové materiály, webová prezentace
funguje na vlně empatie, pochopení podstaty věci a velmi fundovaného, kvalitního zpracování.
Způsob přemýšlení Petra jako grafika a vizualizátora výše zmíněných materiálů se stal
signifikantní akvizicí prezentace KK3 klubu konkretistů.

akad. soch. Mgr. Štěpán Málek

předseda klubu konkretistů České republiky

www.kk3.eu

reditel.png

Grafik Petr Scháněl je autorem loga a vizuálního stylu Východočeského muzea v Pardubicích.
Nové logo vyjadřuje sebevědomí, eleganci a vznešenost, přesné tvary zdůrazňují odbornou stránku instituce,
která je zároveň přístupná široké veřejnosti.

Mgr. Tomáš Libánek
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích
www.vcm.cz

habartova.png

Logo Regionálního Muzea v Chrudimi, plakáty, panelové výstavy, venkovní banery – to jsou jen některé výsledky
několikaleté spolupráce s grafikem Petrem Schánělem. Autor navrhl jednotný vizuální styl, který koresponduje
se secesní budovou našeho muzea.

Mgr. Klára Habártová
ředitelka Regionálního Muzea v Chrudimi
www.muzeumcr.cz

bottom of page